26 jun
2020

Installatie van sensoren voor precisiebemesting

Om de beschikbaarheid van stikstof (N) en kalium (K) te meten plaatst RMA ook dit teeltseizoen weer nutriëntensensoren. Het doel van de opstelling is om zo zuinig en nuttig mogelijk de meststoffen N en K in te zetten. Daarnaast draagt de installatie van deze sensoren voor precisiebemesting bij aan een maximale kwaliteit van het gewas.

In de percelen van de deelnemende landbouwbedrijven installeert RMA LoRa dataloggers. De dataloggers meten continu het vocht- en nutriëntengehalte in de bodem. Op een slim dashboard kan de teler zien of en wanneer hij moet beregenen. En wat vervolgens het effect is op de nutriënten in de bodem. Kalibratie van de nutriëntensensoren gebeurt handmatig door regelmatig vocht op te zuigen uit de bodem en dit met een sneltester te analyseren.

RMA meet nutriënten in aardappelen, uien en bloembollen zoals lelies en gladiolen. De installatie van sensoren voor precisiebemesting wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Toekomstgerichte Landbouw van de Provincie Drenthe.