05 jul
2016

Irrigatiemanagement

Irrigatiemanagement is gericht op het efficiënt inzetten van water. Bij de teelt van een gewas is het doel om een hoge productie te realiseren maar niet meer water te gebruiken dan nodig is. Ook voedingsstoffen worden dan efficiënt gebruikt, want uitspoeling wordt voorkomen. Irrigeren of beregenen met een managementsysteem is dus een vorm van duurzame landbouw.

Irrigatiemanagement vraagt om veel informatie en metingen. Het systeem maakt gebruik van sensoren in de bodem en het gewas via near sensing en remote sensing, bodemscans, klimaatgegevens en weersvooruitzichten. RMA verzamelt al deze informatie en vertaalt dat in een concreet advies voor irrigatie of beregening. Zodat het gewas ongestoord kan blijven groeien.

irrigatiemanagement