05 jul
2016

Irrigatiemanagement

Irrigatiemanagement met een RMA bodemvochtsensor is door het efficiënt inzetten van water een vorm van duurzame landbouw. Bij de teelt van een gewas is het doel om een hoge productie met winst te realiseren, maar niet meer water te gebruiken dan nodig is. Dit voorkomt ook uitspoeling. Immers, het gebruik van voedingsstoffen is efficiënt.

Duurzame landbouw en irrigatiemanagement vraagt om veel informatie en metingen. RMA irrigatiemanagement maakt naast bodemvochtsensoren gebruik van sensoren in het gewas via near sensing en remote sensing, bodemscans, klimaatgegevens en weersvooruitzichten. RMA verzamelt al deze informatie en vertaalt dat in een concreet advies voor irrigatie of beregening. Het gewas blijft zo ongestoord groeien.

irrigatiemanagement