17 sep
2020

Uireka test ziektemodel RMA

Koprot in uien is een hardnekkig probleem. Het ketenproject Uireka doet onder meer onderzoek naar de beheersing van koprot in de teelt van zaaiuien.

Uireka onderzocht of de bescherming van uien tegen koprot kan verbeteren door gewasbeschermingsmiddelen in te zetten op basis van waarschuwingssystemen. Het ziektemodel van RMA was een van de onderzochte systemen in het proefjaar 2019.

Met het ziektemodel van RMA kwam het percentage uien met koprot na 4 maanden bewaring op 4,3% vergeleken met 9,8% bij een gewoon praktijkschema. Met 3 gerichte bespuitingen tegen koprot op basis van de weersituatie is dit een goed resultaat. Lees meer in het volledige verslag.

17 aug
2020

Veldbijeenkomst demonstratieproject Polen

Peter Raatjes van RMA was vorige week in Polen bij een veldbijeenkomst van het demonstratieproject uitgevoerd door RMA, IrriWatch en Loonstra & van der Weide.

In samenwerking met HZPC Polska was een groep aardappeltelers uitgenodigd om het sensorsysteem in de velden met druppelirrigatie te bekijken.

De veldbijeenkomst vond plaats bij het Poolse landbouwbedrijf Cena. De noodzaak van irrigatie was zeer duidelijk zichtbaar.

14 aug
2020

Bodemvocht meten in boomsector

RMA meet bodemvocht in de boomsector. Ook voor bomen is voldoende beschikbaarheid van water van groot belang om in leven te blijven.

Voor een klant in de boomsector bood RMA een oplossing aan om op afstand inzicht te krijgen in de hoeveelheid bodemvocht. Voorwaarde was de meetstations verdekt op te stellen in de openbare ruimte.

Met onze LoRa modules was het ondergronds plaatsen van een dergelijke oplossing voor RMA geen enkel probleem. De LoRa modules passen namelijk goed in zogenaamde straatpotten.

Door bodemvocht op strategische locaties te monitoren is data-gestuurd gebruik van irrigatiesystemen voor de klant mogelijk gemaakt. Dit is toepasbaar bij bijvoorbeeld verplantte bomen of het (tijdelijk) monitoren van bemaling.

26 jun
2020

Installatie van sensoren voor precisiebemesting

Om de beschikbaarheid van stikstof (N) en kalium (K) te meten plaatst RMA ook dit teeltseizoen weer nutriëntensensoren. Het doel van de opstelling is om zo zuinig en nuttig mogelijk de meststoffen N en K in te zetten. Daarnaast draagt de installatie van deze sensoren voor precisiebemesting bij aan een maximale kwaliteit van het gewas.

In de percelen van de deelnemende landbouwbedrijven installeert RMA LoRa dataloggers. De dataloggers meten continu het vocht- en nutriëntengehalte in de bodem. Op een slim dashboard kan de teler zien of en wanneer hij moet beregenen. En wat vervolgens het effect is op de nutriënten in de bodem. Kalibratie van de nutriëntensensoren gebeurt handmatig door regelmatig vocht op te zuigen uit de bodem en dit met een sneltester te analyseren.

RMA meet nutriënten in aardappelen, uien en bloembollen zoals lelies en gladiolen. De installatie van sensoren voor precisiebemesting wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma Toekomstgerichte Landbouw van de Provincie Drenthe.

27 mei
2020

Start demonstratieproject verbetering irrigatie in Polen

Ter verbetering van irrigatie in Polen starten de Nederlandse bedrijven RMA, Loonstra & van der Weide, Irriwatch en het Poolse landbouwbedrijf Cena een demonstratieproject.

In het project komen de technieken van bodemscans, sensoren en satellietbeelden met elkaar samen. Wat we doen is tijdens het teeltseizoen de adviezen voor verschillende irrigatietechnieken zoals druppelslangen, pivot en haspel vergelijken. Hiermee zien we de mogelijke besparingen en opbrengst verhogingen. De Poolse telers vinden dit zeer interessant na de droge jaren van 2018 en 2019.

Het project verbetering irrigatie in aardappelen wordt mede ondersteund door een bijdrage uit de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

06 mei
2020

Te allen tijden tekorten in het gewas voorkomen

Peter Raatjes vertelt over de sensoren van RMA en hoe een slim dashboard landbouwers helpt om hun opbrengsten te optimaliseren. Lees de publicatie in de Akkerbouwkrant hier.

16 apr
2020

Van kletsnatte naar droge akkers

Van kletsnatte naar droge akkers: telers beregenen alweer volop. Maar wat is nu het goede moment en hoeveel water is nodig?

Irrigatiemanagement draagt bij aan een winstgevende en duurzame teelt. RMA ondersteunt telers hierbij met moderne sensoren, een slim dashboard en deskundige begeleiding. Lees in deze brochure over de werkwijze.

RMA heeft 25 jaar ervaring en kenmerkt zich door een persoonlijke manier van werken en een no-nonsense aanpak. Een werkwijze die niet alleen zorgt voor vertrouwen in de technologie, maar vooral voor het menselijke aspect daarin.

20 mrt
2020

Project ‘Ritme van de Regen’ ontvangt subsidie

Het project ‘Ritme van de Regen’ ontvangt subsidie voor de ontwikkeling van een systeem met lokale bergingscapaciteit, smart monitoring en voorspellende modellen.

Afbeelding van logo Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het neerslagpatroon in Nederland wijzigt de komende jaren. Naast langere periodes van droogte zijn meer en heftiger buien te verwachten. Nederland krijgt te maken met watertekort maar ook met een toename van de hoeveelheid neerslag met meerdere momenten met wateroverlast. Als oplossing ontwikkelt het project ‘Ritme van de Regen’ een systeem met o.a. lokale bergingscapaciteit. De oplossing sluit ook goed aan bij de verplichting tot afkoppelen. De verantwoordelijkheid voor opvang en afvoer van regenwater ligt dan bij de perceeleigenaren zelf.

In het project werkt RMA samen met OTT Hydromet. Het project wordt financieel ondersteund met subsidie van het Samenwerkingsverband Noord Nederland. De aanvraag werd begeleid door Subvice.

Afbeelding van logo Samenwerkingsverband Noord-Nederland, financieel ondersteuner project Ritme van de Regen.
Afbeelding van logo Versneller Innovatieve Ambities

24 feb
2020

Nutriëntensensoren stemmen bemesting af op gewasbehoefte

Nutriëntensensoren meten de mineralenconcentratie continue. “Met die metingen kan een teler de bemesting beter afstemmen op de gewasbehoefte”, vertelt Peter Raatjes, directeur van RMA. Lees voor uitleg het artikel in het vakblad ‘de Boerderij’.

07 feb
2020

Voorstellen nieuwe collega

RMA groeit. Ons team breiden wij per 1 maart 2020 uit met Bas Hengst in de functie van Field Service Engineer.

Bas wordt verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de telemetrie- en sensorsystemen bij onze klanten. De bedoeling is dat Engeland voor Bas een belangrijk aandachtsgebied wordt. RMA sloot hier onlangs een servicecontract af voor een groot weerstation netwerk.  

Ervaring in de landbouw heeft Bas en hij weet waar hij over praat als je het hebt over technische installaties. Bas deed in Australië ervaring op met gewasteelt en werkte in Zuid-Afrika  als productspecialist voor waterkwaliteit sensoren en -dataloggers.

“Ik heb er zin in om bij RMA aan de slag te gaan, steek graag de handen uit de mouwen en grijp deze kans in de precisielandbouw met enthousiasme aan”, aldus Bas. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor zijn komst in volle gang. Hierbij wensen wij Bas alvast veel succes bij RMA!

Visitekaartje Bas Hengst

Oudere berichten »