11 jun
2019

Optimaliseren bemesting landbouwgewassen in Drenthe met innovatieve sensoren

Afgelopen week zijn de eerste innovatieve nutriënten sensoren geïnstalleerd waarmee de bemesting van landbouwgewassen kan worden geoptimaliseerd. In de komende twee teeltseizoenen zullen de sensoren bij diverse landbouwbedrijven in Drenthe worden getest in de gewassen aardappelen, uien en lelies. Hierna moet duidelijk zijn hoe robuust en effectief de sensoren zijn en, belangrijker nog, welk rendement ze hebben om de teelt te verduurzamen. De foto toont de installatie van de sensoren in een perceel uien waar ook druppelirrigatie met haspelberegening wordt vergeleken.
In het project wordt samengewerkt tussen RMA, Delphy en Loonstra & Van der Weide waardoor kennis op het gebied van sensor- en softwaretechnologie, teeltadvies en bodem wordt gecombineerd. Het project wordt financieel mede ondersteund door de subsidieregeling Toekomstgericht Landbouw van de Provincie Drenthe.

optimalisatie bemesting landbouwgewassen