20 mrt
2020

Project ‘Ritme van de Regen’ ontvangt subsidie

Het project ‘Ritme van de Regen’ ontvangt subsidie voor de ontwikkeling van een systeem met lokale bergingscapaciteit, smart monitoring en voorspellende modellen.

Afbeelding van logo Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het neerslagpatroon in Nederland wijzigt de komende jaren. Naast langere periodes van droogte zijn meer en heftiger buien te verwachten. Nederland krijgt te maken met watertekort maar ook met een toename van de hoeveelheid neerslag met meerdere momenten met wateroverlast. Als oplossing ontwikkelt het project ‘Ritme van de Regen’ een systeem met o.a. lokale bergingscapaciteit. De oplossing sluit ook goed aan bij de verplichting tot afkoppelen. De verantwoordelijkheid voor opvang en afvoer van regenwater ligt dan bij de perceeleigenaren zelf.

In het project werkt RMA samen met OTT Hydromet. Het project wordt financieel ondersteund met subsidie van het Samenwerkingsverband Noord Nederland. De aanvraag werd begeleid door Subvice.

Afbeelding van logo Samenwerkingsverband Noord-Nederland, financieel ondersteuner project Ritme van de Regen.
Afbeelding van logo Versneller Innovatieve Ambities