09 nov
2018

Waterstand metingen Rijkswaterstaat

De waterstand in de Rijn is extreem laag. Dermate laag dat Rijkswaterstaat extra apparatuur moet inzetten om het peil te kunnen meten. Met behulp van een radar peilsensor wordt het peil iedere 10 minuten uitgelezen en naar het landelijk meetnet gestuurd. RMA verzorgt de datacommunicatie door de telemetrie van Adcon te koppelen aan de OTT RLS. Een perfecte oplossing voor een tijdelijke installatie, omdat het compacte systeem op zonne-energie volledig autonoom werkt.

waterstand metingen