05 jul
2016

Hoe werkt het?

Ziektemanagement begint met het plaatsen van een weerstation dat iedere 15 minuten klimaatparameters vastlegt. Denk aan parameters zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, neerslag, bladnat, straling, windrichting en –snelheid.

De metingen van het weerstation gaan via een gsm-verbinding naar een centrale databank van RMA. Deze metingen worden gebruikt in modellen ontwikkelt door diverse universiteiten over de hele wereld. De modellen berekenen of en wanneer de omstandigheden voor het infecteren van een gewas door schimmelziektes gunstig zijn.

Specifieke software zet de gegevens om in een gebruikersvriendelijk beeld. De klant krijgt dat beeld op zijn computer binnen. De ervaring is dat de klanten er na instructie geen moeite mee hebben om aan de gegevens de juiste conclusies te verbinden.

weerstation wp115dbf04